Beste leden van TC Vliegend Wiel

Mede n.a.v. doorgegeven berichten van Felix, Pedro en vrienden hebben wij onlangs weer enige herstelwerkzaamheden verricht aan de Shimano/Meerssen-route en aan de Margraten route. Er werden nieuwe (verdwenen) palen bijgeplaatst en losse palen werden opnieuw (geborgd) vastgezet. Vooral op de Meerssen-route en op de nieuwe MTB-route op en nabij ‘het stort’ van Berg en Terblijt worden (wérden nu hopelijk) de laatste tijd erg veel vernielingen aangericht en hebben wij als alternatief een aantal vernielde c.q. be- en doorgekraste bordjes vervangen door geverfde en of blauw/geel gespoten aanwijzingen.

Ook Iris en Camiel hebben hier al de nodige herstelwerkzaamheden verricht. Wij hopen door vol te houden (een kwestie van páál-houden dus) dat deze onverlaat of onverlaten op een gegeven moment wél de moed opgeeft c.q. opgeven en de palen en de bordjes voortaan met rust laat c.q. met rust zullen laten. Momenteel zien de betreffende routes er dus weer goed verzorgd uit. Dus valt je een vernieling op, of mis je een paal, geef het even (aan ons) dóór; dan gaan wij er weer vóór. Ook omgevallen bomen op de route worden i.b.g.o.o. door Jean met de stichting ‘Het Limburgs Landschap’ doorgezaagd en verwijderd.

Tot zover! Speciale Groet – Jean & Hai