Onze vereniging is bijzonder trots op twee van haar leden die vandaag zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau: Michel Huls en Jean Debeij.

Beide heren zijn actief fietsende leden en staan bekend als kartrekkers in onze vereniging. Michel en Jean hebben ook jarenlang als bestuurslid gediend. Ieder op hun eigen manier hebben ze een stempel gedrukt op onze voortvarende vereniging. We hopen dat we nog lang mogen genieten van hun positieve inzet voor TC Vliegend Wiel.

Zwaarwegend in het toekennen van de koninklijke onderscheiding is het vrijwilligerswerk dat Michel en Jean verrichten voor fiets- en wandelroutes in Zuid-Limburg. Lees hier het persbericht van VVV Zuid-Limburg Routepunt.

Michel en Jean, van harte proficiat!

 

Michel heeft 13 jaar in het bestuur van TC Vliegend Wiel gezeten: 8 jaar als secretaris (1994-2001) en 5 jaar als bestuurslid (2007-2011). Michel is al 34 jaar lid van de club, te verdelen in twee periodes: 1976-1980 en weer vanaf 1989 tot nu. Hij is ook al ruim 10 jaar teamcaptain van de C-ploeg.

 

Jean is voorzitter geweest van 1989 tot en met 2016 (27 jaar!). Gedurende zijn voorzitterschap is Jean veel bezig geweest met het organiseren van routecontroles. Menig uur heeft hij doorgebracht met het opstellen van controleschema's en het onderhouden van contacten met de betrokken instanties. Het leidt geen enkele twijfel dat zonder Jean's lobbywerk bij onder andere de VVV Zuid Limburg en verscheidene gemeentes onze club nooit zo welvarend was geweest.

 

De Burgemeester over Michel Huls:

Al vele jaren is de heer Huls vrijwilliger en bestuurslid bij Toerclub Het VIiegend Wiel. Jarenlang was hij secretaris bij deze club. Momenteel controleert hij de veiligheid van de 1300 kilometers van het Fietsroutenetwerk in Zuid-Limburg. Vanuit deze functie is hij vrijwilliger bij het Routepunt Zuid-Limburg, een vereniging in samenwerking met VVV-Zuid-Limburg. Samen met andere vrijwilligers is Huls verantwoordelijk voor onder andere de fietsbordjes langs de wegen, de infopanelen en de bewegwijzering. Bij gevaarlijke zaken op fietspaden zorgt hij voor herstel of meldt dit bij de coördinator. Veiligheid van de fietsers is voor Huls belangrijk en hij neemt zijn vrijwilligerswerk daarom erg serieus.

 

De Burgemeester over Jean Debeij:

Bijna dertig jaar was de heer Debeij voorzitter en bestuurslid van Toerclub Het Vliegend Wiel. Hij was een zeer betrokken voorzitter. Naast zijn dagelijks werk als voorzitter vervulde hij ook vele andere vrijwilligersactiviteiten op het gebied van de wielersport, zoals de organisatie van routecontroles en het contact met instanties en de gemeente. Daarnaast is hij actief vrijwilliger bij het Routepunt Zuid-Limburg en neemt de onderhoudscontroles van de auto- en fietsroutes voor zijn rekening. Debeij is medegrondlegger van de unieke mountainbikestructuur in Zuid-Limburg. Nog steeds controleert hij hiervan maandelijks de routes. Ook nam Debeij het initiatief in de samenwerking tussen diverse mountainbikeclubs in Zuid-Limburg. Dit leidde tot de oprichting van de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg. Hier fungeert Debeij als secretaris. Kortom, een bevlogen vrijwilliger op het gebied van de wieler- mountainbikesport.

 

 

 

Log in om reacties te zien of om een reactie te geven. Inloggen kan bovenaan en aan de rechterkant van het artikel.