Geschiedenis

Het zal rond 1974-1975 geweest zijn, toen mijn interesse voor het actief fietsen werd aangewakkerd door drie man uit het dorp, n.l. Funs Deckers, Piet Mourmans en Piet Didden, mijn buurman. Zij hadden zich voorgenomen om zondags te gaan fietsen. Omdat bij Piet Didden het  punt van verzamelen was, werd mijn drang om mee te gaan sterker en zo geschiede. Het waren tochten van 20 à 25 km waar dan de hele zondagmorgen over werd gedaan. Waar nu de müsli repen zitten, zaten toen de beurs en de Caballero sigaretten. De tochten verlieten vaan gelang er iets de does was in de naburige dorpen. Zo was het helemaal niet vreemd dat in Banholt Pinkstermaandag (kermis) al de eerste stop gehouden werd en er een kaartje werd gelegd. In Bruisterbosch werd dan later afgesprint voor de dagzege. Wat ook een belangrijk punt om af te sprinten was de Bukel in St Geertruid en waar meteen de dorst werd gelest in café Pittie. De winnaar van de sprint moest dan een extra rondje geven. Piet Mourmans won altijd, met Funs Deckers als goede tweede, wat dan ook goed kenbaar gemaakt werd aan de aanwezige klanten in het café. Algauw werd de groep uitgebreid met verschillende liefhebbers, waarvan de meeste nog lid zijn van de vereniging. In de winter ging de fiets aan de haak en samen met Stef Conjarts gingen we dan volleyballen. Op een gegeven moment troffen we aan de bar Jan Geijselaars een fanatiek liefhebber van de wielersport. Ik denk dat hij het was die het idee opperde om als club te gaan fietsen. Het was dan ook bij hem thuis dat de eerste bijeenkomst plaatsvond.

TC Vliegend Wiel was geboren!

De naam TC Vliegend Wiel is afkomstig van en nog bestaand café in België. Die toen de naam Vliegend Wiel voerde. Na de stikker met de afbeelding van dit logo, (waar ik zelf gecharmeerd van was) is voor deze naam gekozen. Bij navraag bij wielervrienden in België is de vaam Vliegend Wiel van dat café veranderd in Sport café. Reden ????

Piet Frissen